نامه معاون وزیر کار چگونه قبل از وصول دفتر مدیرعامل منطقه ویژه پارس جنوبی در فضای مجازی منتشر گردیده است؟!

در روزهای اخیر تصویر نامه ای از معاون وزیر کار در خصوص انتصاب مدیر امور اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی در فضای مجازی و گروه های اجتماعی منتشر شد ،درج تصویر نامه معاون وزیر کار آنهم با درج مهر آنی که معمولا در نامه های مهم به کار می رود و اهمیت موضوع با لحاظ درج این نامه بدون مشخص بودن اینکه مشخص شود از چه منبعی فضای مجازی منتشر شده جای تعجب دارد .

در خصوص موضوع درج این نامه بررسی هایی انجام دادیم و یک منبع آگاه در این خصوص توضیحات لازم را دادند :

با توجه به اطلاعات موجود در نامه، ساعت ۱۳ روز ۲۱ ابان توسط معاون وزیر کار امضا شده است. نامه انی انی زده شده و با توجه به مفاد نامه اصولا باید محرمانه و در پاکت لاک و مهر شده تحویل سازمان منطقه ویژه شود.
طبق اطلاع واصله تا لحظه تنظیم این خبر،(ساعت ۱۸پنجشنبه ۲۲آبان) هنوز نامه به سازمان منطقه ویژه تحویل نشده است.
نامه مذکور از ساعت ۱۴ روز ۲۱ ابان (یک ساعت بعد از امضای نامه) در شبکه های مجازی رویت شده و دست به دست می چرخد.
صرفنظر از صحت و سقم مطالب مندرج در نامه، باید معاون محترم وزیر کار توضیح دهد که چرا نامه ای با این مضمون قبل از دریافت توسط مخاطب، در شبکه های مجازی است. واقعا معاون محترم وزیر مشخص نماید این نامه قبل از وصول توسط مبدا توسط چه کسانی در فضای مجازی نشر داده شده است؟؟
  ضمنا در خصوص غیر حرفه ای بودن نویسنده و مطالب ذکر شده در متن نامه هم مباحثی وجود دارد که بعدا به تفصیل در خصوص ان توضیح داده خواهد شد.

منبع: نوای جنوب

https://roydadnaft.ir/7840کپی شد!