بازدید هیات مدیره شرکت پایانه های نفتی ایران از پایانه نفتی خارگ

سلطان کمالی رییس هیات مدیره ، محمد نوروزی فرد معاون مدیرعامل به همراه سایر اعضای هیات مدیره شرکت پایانه های نفتی ایران به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه ها و فعالیت های شرکت از  تاسیسات پایانه نفتی خارگ بازدید کردند. 

این بازدید با همراهی رییس و جانشین پایانه نفتی خارگ و روسای ادارات عملیاتی ، از بخش های مختلف اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مخازن ذخیره سازی نفت خام انجام شد و آخرین اقدامات و فعالیت ها بخش های IT شرکت ، روند نوسازی و تعمیرات مخازن و خطوط لوله جریانی و همچنین سیستم جامع اطفاء حریق مخازن ذخیره سازی مورد بازدید قرار گرفتند و مشکلات و موانع موجود در این بخش ها بررسی شدند.

شایان ذکر است جلسه هیات مدیره شرکت پایانه های نفتی ایران به ریاست سلطان کمالی رییس هیات مدیره و با حضور عباس اسدروز مدیرعامل و سایر اعضا طبق دستور جلسه قبلی  در پایانه نفتی خارگ برگزار گردید و پیرامون موضوعات مربوط به آن پایانه تصمیمات لازم اتخاذ شد. 

بازدید هیات مدیره 25
بازدید هیات مدیره 24
بازدید هیات مدیره 26
بازدید هیات مدیره 11
بازدید هیات مدیره 10
بازدید هیات مدیره 9
بازدید هیات مدیره 8
بازدید هیات مدیره 7
بازدید هیات مدیره 6
بازدید هیات مدیره 5
بازدید هیات مدیره 4
بازدید هیات مدیره 3
بازدید هیات مدیره 2
بازدید هیات مدیره 1
بازدید هیات مدیره 23
بازدید هیات مدیره 22
بازدید هیات مدیره 21
بازدید هیات مدیره 20
بازدید هیات مدیره 19
بازدید هیات مدیره 18
بازدید هیات مدیره 17
بازدید هیات مدیره 16
بازدید هیات مدیره 15
بازدید هیات مدیره 14
بازدید هیات مدیره 13

   عکس : محمد پنهان 

https://roydadnaft.ir/7837کپی شد!