سومین تمرین پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

رضا رئیسی، رییس آتش نشانی و دبیر پدافند غیرعامل پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به برنامه‌های پالایشگاه ششم در گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل اعلام کرد ، براساس موقعیت جغرافیایی این پالایشگاه ، احصاء سناریوهای محتمل در حوزه مخاطرات امنیتی و تحلیل آسیب پذیری ها این تمرین برگزار گردید.

وی ادامه داد: این تمرین با یک سناریو چند وجهی شامل تصادف ساختگی یکدستگاه خودرو با فنس جنوبی و در مجاورمحل خروجی خطوط لوله پالایشگاه ، ایجاد حریق تعمدی در محل نگهداشت موقت ضایعات درون سایت ، تلاش فرد مشکوک جهت آسیب در فنس پیرامونی شرقی پالایشگاه و ورود ناموفق وغیرقانونی به تاسیسات و همزمان یک مورد ایجاد درگیری و گروگانگیری در اتاق کنترل فرعی و واحد صادرات گاز پالایشگاه به قصد خرابکاری انجام شد.

رئیسی افزود: خوشبختانه با اقدام دقیق و عملکرد شایسته کلیه عوامل درون پالایشگاهی ، تیم های امدادی پالایشگاه معین ، یگان عملیات حراست مجتمع و حراست ارشد منطقه و ارگان های انتظامی برون سازمانی تمرین مذکور با اعلام ارزیابی عملکرد بسیار خوب از سوی ارزیابان حاضر در تمرین، اجرا گردید. 

وی گفت: این تمرین با دارا بودن نقاط قوت فراوان ، نقاط قابل بهبودی را نیز بهمراه داشت که در جلسه ارزیابی، کلیه موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مناسبی اخذ گردید که در آینده نزدیک و با پیگیری مستمر متولیان امر و پشتیبانی موثر مدیر محترم پالایشگاه ششم شاهد بهبود موارد مذکور در تمرین های آتی خواهیم بود.

https://roydadnaft.ir/7828کپی شد!