ممیزی گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه سازمان منطقه ویژه پارس به صورت آن لاین برگزار شد

به همت مدیریت استانداردها، کیفیت و بازرسی فنی سازمان منطقه ویژه پارس، اولین ممیزی ثبت و صدور گواهینامه سیستم‌های مدیریت یکپارچه مبتنی بر ISO9001, ISO14001, ویرایش ۲۰۱۵ و ISO45001 ویرایش ۲۰۱۸ در سازمان منطقه ویژه پارس جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت آن لاین در تاریخ دوشنبه ۱۹ آبانماه برگزار شد.

همچنین ممیزی صدور گواهینامه‌های سیستم مدیریت سنجش رضایت و بررسی شکایات مشتری ISO10002, ISO10004 در فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس عسلویه و همچنین ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت آموزشISO 21001 ویرایش ۲۰۱۸ در اداره آموزش مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه ویژه پارس نیز صورت پذیرفت.

این ممیزی‌ها با رعایت الزامات امنیت اطلاعات و در بستر فاوای شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی و برنامه‌ریزی شرکت مشاور فراگزین جنوب و شرکت گواهی‌دهنده تحت اعتبار AQC انجام شد.

از آنجا که این ممیزی‌ها نخستین بار است که به صورت آن لاین در سطح منطقه برگزار می‌شوند در صورت تحلیل بازخورد مثبت نتایج، ممیزی  آن لاین صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژیISO50001 ویرایش ۲۰۱۸ نیز در ماه آینده در دستور کار مدیریت استانداردها، کیفیت و بازرسی فنی سازمان منطقه ویژه پارس قرار دارد.

ممیزی 3
ممیزی 2
ممیزی 1
https://roydadnaft.ir/7811کپی شد!