استایرن صنایع پایین‌دستی از هفته آینده به‌طور کامل تأمین می‌شود

چند واحد پتروشیمی پارس از جمله واحد استایرن این مجتمع پتروشیمی که قرار بود در آذرماه به تعمیرات و نگهداری بروند به‌دلیل بعضی از شرایط به وجود آمده به تعمیرات زودهنگام اضطراری رفتند و هرچند که صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به‌طور موقت برای تامین نیازهای خود با مشکلاتی روبه‌رو شدند، اما روند تامین نیاز آنها تداوم دارد.

دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اعلام کرد که بر اساس برنامه‌ریزی پتروشیمی پارس تا هفته آینده واحد استایرن عملیاتی و نیاز کامل صنایع پایین‌دستی در این بخش تأمین می‌شود.

پتروشیمی پارس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارد که از سه واحد تولیدی استحصال اتان، اتیل بنزن و استایرن منومر و یک­ بخش برون­ واحدی تشکیل شده است. این مجتمع با ظرفیت اسمی سالیانه ۴ میلیون ۴۸۱ هزار تن محصولات پتروشیمیایی، شامل ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن اتان، ۹۸۰ هزار تن پروپان، ۵۷۰ هزار تن بوتان، ۸۶ هزار تن گسولین، ۶۴۵ هزار تن اتیل بنزن، ۶۰۰ هزار تن استایرن منومر و ۱۴ هزار تن مخلوط بنزن و تولوئن، بزرگترین واحد استحصال اتان کشور، یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز مایع خاورمیانه، تنها تولیدکننده و تأمین‌کننده استایرن منومر داخل و یکی از بزرگترین صادرکننده‌های این محصول در دنیاست.

https://roydadnaft.ir/7795کپی شد!