ارسال ۴ هزار بسته بهداشتی شامل ماسک و مواد ضدعفونی جهت دانش آموزان شهرستان عسلویه توسط پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

مهدی شاهسونی رئیس HSE پالایشگاه اول گفت: تعداد ۴۰۰۰ بسته ی بهداشتی شامل ماسک و ماده ضدعفونی بر پایه الکل به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کوید ۱۹ و در راستای مسئولیت اجتماعی، به مدیریت آموزش پرورش شهرستان عسلویه جهت توزیع در مدارس این شهرستان ارسال گردید.

وی افزود: با مشارکت و همکاری تمامی سازمان ها و ارگانها و از همه مهم تر با رعایت اصول بهداشتی، اجرای توصیه ها و مواد ابلاغی، قطعا این ویروس منحوس را شکست خواهیم داد.

این مقام مسئول عنوان داشت؛ مجتمع گاز پارس جنوبی، از همان روزهای نخست شیوع ویروس منحوس کرونا در شهرستان های همجوار اقدامات بسیار موثری را جهت پیشگیری این ویروس بسیار خطرناک در منطقه انجام داده است و این مهم تا ریشه کنی کامل این ویروس ادامه خواهد داشت. 

گفتنی است که همزمان با تحویل اقلام، نشست مسئولین اعزامی از پالایشگاه اول و معاونت پشتیبانی، معاونت اداری و آموزشی مدیریت آموزش و پرورش، صورت گرفت که طرفین به ضرورت این تعاملات از بعد انسانی، اخلاقی، دینی و …، تاکید نمودند.

https://roydadnaft.ir/7792کپی شد!