در راستای توجه به محیط پیرامونی و مسئولیت های اجتماعی نفت؛ جاده دسترسی حدفاصل کوی فرهنگیان تا انتهای باند فرودگاه شهدای خارگ افتتاح و به بهره برداری رسید + تصاویر

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران در این مراسم از  اتحاد و همبستگی به عنوان رمز توسعه یاد کرد و گفت : با اتحاد و همبستگی که در جزیره خارگ وجود دارد کارهای خوبی در راستای توجه به مسئولیت های اجتماعی در منطقه خارگ در حال انجام است که این اتحاد و همبستگی می تواند رمز توسعه باشد. 

 اسدروز افزود: اراده و خواست همه مسئولین در جزیره خارگ هم همین رویکرد می باشد و نگاه آنها به توسعه یافتگی و پیشرفت منطقه معطوف می باشد .

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران ادامه داد : یکی از اهداف و استراتژی های شرکت پایانه های نفتی ایران به ویژه در جزیره خارگ کمک به توسعه منطقه و محیط پیرامونی است و این جاده از چند منظر می تواند حائز اهمیت باشد هم از دیدگاه پدافند غیرعامل که این جاده دسترسی به جاده اصلی را هموار می کند و هم  اینکه دسترسی به تاسیسات نفتی راحت تر و سریعتر می شود.

 اسدروز تصریح کرد: این پروژه  در دو فاز توسط مدیریت عملیات عمومی و با تکیه بر توان فنی پرسنل، امکانات و منابع موجود در پایانه نفتی خارگ با هزینه کرد ۲۵ میلیارد ریال  انجام شد که با توجه به اینکه اجرای پروژه توسط مشاور ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده بود ، صرفه جویی به میزان ۷۵ میلیارد ریال در برداشته است.

مدیر عامل پایانه های نفتی ایران ادامه داد: طول مسیر این جاده کمربندی حدود یک کیلومتر و به عرض ١٣ متر و  شانه خاکی در طرفین، اجرای کانال دفع آب‌های سطحی و کالورت‌های عرضی می باشد.

افتتاح جاده 5
افتتاح جاده 6
افتتاح جاده 8
افتتاح جاده 7
افتتاح جاده 3
افتتاح جاده 9
افتتاح جاده 1
https://roydadnaft.ir/7773کپی شد!