فراخوان جذب سرمایه‌گذار در بندر خدماتی پارس

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (“سازمان”)در نظر دارد تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از انبارهای مکانیزه ذخیره سازی و صادرات محصولات جامد فله پتروشیمی در محدوده بندر خدماتی پارس سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را به روش BOT کامل از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه با شرایط زیر به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

 شرح مختصر پروژه:

احداث دو واحد انبار مکانیزه سرپوشیده ذخیره سازی محصولات جامد فله پتروشیمی با ظرفیت اسمی هر یک حداقل ۵ هزار تن به همراه تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و لوازم مورد نیاز به منظوردریافت،ذخیره سازی و بارگیری محصول از طریق شیپ لودر به کشتی.

اجزای کلی پروژه: 

احداث انبارهای سرپوشیده، ساختمان اداری، راه دسترسی، خرید و نصب تجهیزات و ‌ماشین آلات دریافت، ذخیره سازی و بارگیری به کشتی، نصب تاسیسات، تجهیزات ایمنی، امنیتی و دیگر موارد مورد لزوم مطابق مجموعه مقررات بندری.

برآورد سرمایه گذاری اولیه طرح:حدود ۱۵ میلیون دلار از متقاضیان حائز شرایط دعوت میگردد طی یک هفته از تاریخ درج این اگهی ضمن اعلام آمادگی مکتوب خود برای حضور در سرمایه گذاری پروژه فوق الذکر،جهت دریافت مدارک به آدرس سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (استان بوشهر-عسلویه) – دفتر مدیریت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه مراجعه نمایند.در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن های ۰۷۷۳۱۳۷۲۹۶۰ تماس حاصل نمایید.

https://roydadnaft.ir/7749کپی شد!