ژن خوب ۵ شغله در زیر مجموعه وزارت کار

در حالی که شریعتمداری وزیر کار ادعا می کند همه چند شغله ها و مشمولان تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت استعفا داده اند ولی اسناد نشان می دهد محمد علی شفیعی سیف آبادی داماد غلامحسین نوذری کماکان در هیئت مدیره ۵ شرکت حضور دارد.

۱-عضو هییت مدیره پتروشیمی غدیر
۲-عضو هیئت مدیره پتروشیمی آپادانا
۳- عضو سهامداران خاص شرکت زیست فناوری نفت پاک
۴- مدیرعامل و عضو هئیت مدیره بسته بندی شاد
۵- عضو هیئت مدیره زیست فناوری توسعه آب پاک

https://roydadnaft.ir/774کپی شد!