دستور مهندس خرم دل مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس برای ممنوعیت دپوی ضایعات فضای سبز در مجاورت شهر بیدخون

در پی آتش سوزی در محل دپوی ضایعات فضای سبز در مجاورت شهر بیدخون مهندس ایرج خرم دل مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضمن اعلام به کلیه شرکت های مستقر در منطقه به مدیریت خدمات شهری این سازمان دستور داد با رعایت استانداردهای زیست محیطی محل جدیدی برای دپوی ضایعات فضای سبز در نظر گرفته شود و از تاریخ امروز (١۵ آبان) از پذیرش هرگونه پسماند فضای سبز از کلیه شرکت های مستقر در منطقه خودداری شود. 

رعایت استانداردهای زیست محیطی ،جانمایی محل جدید در خارج از فضای شهری،بهره گیری از تجهیزات روز برای تبدیل ضایعات فضای سبز و بازگرداندن آن به چرخه طبیعت از مهمترین موارد ابلاغی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مدیریت خدمات شهری برای ساماندهی و بهینه سازی سیستم مدیریت ضایعات فضای سبز می باشد. 

گفتنی است محل دپوی ضایعات فضای سبز شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی نزدیک به یک دهه در مجاورت شهر بیدخون بوده است که با ابلاغ جدید مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس محل جدیدی برای این موضوع در نظرگرفته خواهد شد.

https://roydadnaft.ir/7732کپی شد!