چراغ منطقه ویژه پارس روشن از اشتغال نیروهای بومی

با تدبیر شایسته مدیرعامل منطقه ویژه پارس مهندس خرمدل و مدیریت کار و خدمات اشتغال، چراغ اشتغال نیروهای بومی و رشد اشتغالزایی در این منطقه روشن تر از همیشه شده است.

با مدیریت جهادی و پیگیری های دلسوزانه آقای خرمدل مدیرعامل منطقه ویژه پارس در شش ماه ابتدای امسال شاهد رشد چشمگیر اشتغال نیروهای بومی در این منطقه بودیم.

با قدردانی از تلاشهای بی دریغ مدیرعامل منطقه ویژه پارس امید است بزودی با مدیریت جهادی و دلسوزهای وی شاهد پایان بیکاری جوانان منطقه باشیم.

https://roydadnaft.ir/7730کپی شد!