موجودی نقد شرکت ملی نفت، گاز و پالایش و پخش چقدر بوده است؟

یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، موجودی نقد این شرکت‌هاست.

*جزئیات موجودی نقد ۸٫۱ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت ایران

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۷،  مجموع موجودی نقد شرکت ملی نفت ایران در پایان این سال، ۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است که بیش از ۵۳ درصد آن ارزی (معادل ۴ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان) و مابقی ریالی بوده است. حدود دو سوم موجودی نقد ارزی شرکت ملی نفت ایران در این دوره زمانی، به یوآن بوده است.

براساس این گزارش، حساب های جاری شرکت ملی نفت ایران نزد بانک تجارت، سرمایه، سپه و ملت ارزی -یورو/دلار به دلیل افتتاح حساب بانک های مرکزی و ملت با توجه به بخشنامه ۱۳۷۱۱۰ مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ رئیس جمهور مسدود شده است.

*جزئیات موجودی نقد ۴٫۵ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز ایران

براساس صورت مالی شرکت ملی گاز ایران، مجموع موجودی نقد شرکت ملی گاز ایران در پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹۸ درصد آن یعنی ۴ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان، موجودی این شرکت نزد بانک ها بوده است. موجودی ارزی شرکت ملی گاز ایران نزد بانک ها براساس نرخ های ارز سامانه نیما در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۷ محاسبه شده است.

مجموع موجودی نقد شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان بوده است.

*جزئیات موجودی نقد ۵۷۰ میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش

براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۷، مجموع موجودی نقد این شرکت که شامل موجودی نزد بانک ها، وجوه در راه، موجودی صندوق و تنخواه گردان ها و مسکوکات است، در سال ۹۷ بالغ بر ۵۷۰ میلیارد و ۸۷۸ میلیون تومان بوده که بیش از ۹۹ درصد آن، موجودی این شرکت نزد بانک ها بوده است.

همچنین براساس گزارش مذکور، مجموع موجودی نقد گروه یعنی شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۷ حدود ۲ هزار و ۳۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان بوده که بیش از ۸۶ درصد آن، موجودی این شرکت ها نزد بانک ها بوده است.

براساس این گزارش، موجودی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به صورت ارزی در بانک ها در سال ۹۷، مجموعا ارزشی معادل ۲۴۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون تومان داشته و به صورت یورو، دلار و درهم بوده است. به عبارت دیگر، بیش از ۴۲ درصد موجودی این شرکت نزد بانک ها، به صورت ارزی بوده است.

همچنین موجودی شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به صورت ارزی در بانک ها در سال ۹۷، مجموعا ارزشی معادل ۷۶۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان داشته و به صورت یورو، دلار، یوآن و درهم بوده است. به عبارت دیگر، بیش از ۴۲ درصد موجودی این شرکت‌ها نزد بانک ها، به صورت ارزی بوده است.

از طرف دیگر، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ۱۲ میلیارد و ۱۹۴ میلیون تومان بوده است. 99 میلیون ریال (معادل ۲ هزار و ۶۷ یورو) از مبلغ مذکور، سپرده سرمایه گذاری ارزی مربوط به ضمانتنامه های خذ شده در وثیقه بانک سپه توسط گروه مهندسی و ساختمان نفت ایران (شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت طراحی و ساختمان نفت) بوده است.

همچنین براساس بخش دیگری از این گزارش، سود سپرده سرمایه گذاری‌های بانکی شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۷، بیش از ۹ میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان بوده است.

منبع: فارس

https://roydadnaft.ir/7727کپی شد!