پتروشیمی های عسلویه زیر ذره بین محیط زیست

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: یک سری اقدامات نیز در جهت کاهش آلودگی منطقه، صنایع پتروشیمی در این منطقه آغاز کرده‌اند و مجهز به تصفیه‌خانه فاضلاب شده‌اند.

فاضلاب همه پتروشیمی‌ها به پتروشیمی مبین وارد شده و پس از تصفیه به دریا راه پیدا می‌کنند.

همه پتروشیمی‌ها موظف شدند تاسیسات پیش تصفیه را در صنایع خود احداث کنند و بعد به پتروشیمی مرکزی ارسال کنند.

پتروشیمی‌ها را ملزم کردیم مجهز به سیستم پایش لحظه‌ای باشند.

در حال حاضر نیز تعدادی از پتروشیمی‌ها مجهز به سیستم آنلاین هستند.

پتروشیمی‌ها و صنایع چنانچه خروجی بیش از حد مجاز داشته باشند طبق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای این صنایع جرائم زیست مجیطی در نظر گرفته می‌شود.

https://roydadnaft.ir/771کپی شد!