با درایت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس ، جذب جوانان بومی استان بوشهر، بویژه شهرستان عسلویه در پالایشگاه ها و‌ پتروشیمی های مستقر در سطح منطقه رشد قابل توجه ای کرده است.

بیکاری و عدم توجه به اشتغال بومیان همواره یکی از دغدغه ها و مطالبات به حق اهالی منطقه عسلویه بوده که هیچگاه مورد توجه جدی قرار نگرفته است اما در ماه های اخیر تلاش و پیگیری های مهندس خرمدل مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی عسلویه در استخدام کارجویان بومی کاملا مشهود و عیان بوده و با اقدامات و دستورات لازم به مدیریت کار و خدمات اشتغال، طی حضور شش ماهه ایشان در سازمان منطقه ویژه، جذب جوانان بومی علی الخصوص بومیان شهرستان عسلویه رشد قابل توجهی را شاهد بوده است و امید به رفع این معضل را دوچندان کرده است.

در این خصوص ‌پیگیری های مدیریت کار و خدمات اشتغال، فرمانداری شهرستان های عسلویه و کنگان و همچنین تلاش های نماینده محترم مردم جنوب استان در مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم قابل توجه و شایان تقدیر است.

امید میرود با اهتمام و پیگیری های مستمر مهندس خرم دل و همکارانشان و بقیه مسئولان شهرستان روند پرشتاب به کارگیری جوانان بومی در شرکت های مستقر در سطح منطقه، همچنان ادامه دار بوده و در آینده ای نزدیک ریشه بیکاری جوانان بومی منطقه به عنوان میزبانان اصلی صنعت نفت خشکانده شود و این معضل نیز هر چه سریعتر رفع گردد.

https://roydadnaft.ir/7690کپی شد!