تولید ۳.۲۵ میلیون بشکه ای نفت خام در سال ۹۷/ نیمی از هدف کمی تزریق گاز محقق نشد

یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی مختلف، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، مقایسه اهداف کمی و عملکرد شرکت هاست.

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۷، تولید نفت خام شرکت ملی نفت ایران در سال مذکور حدود ۳ میلیون و ۲۵۴ هزار بشکه در روز، تولید میعانات گازی این شرکت حدود ۶۷۶ هزار بشکه در روز، تولید نفتا و میعانات گازی آن حدود ۹۹ هزار بشکه در روز و همچنین تولید گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران (تحویلی به شرکت ملی گاز ایران)، حدود ۶۹۳٫۷ میلیون متر مکعب در روز بوده است.

 
براساس جدول فوق، مقایسه اهداف کمی و عملکرد شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که به جز میزان گاز طبیعی تحویلی به شرکت ملی گاز ایران که هدف کمی درنظر گرفته شده به صورت کامل محقق شده، هیچکدام از اهداف کمی مذکور محقق نشده و بین ۶ تا ۵۰ درصد عدم تحقق دارند. 

بیشترین عدم تحقق مربوط به تزریق گاز به میادین نفتی با استفاده گاز مستقل بوده که نزدیک به ۵۰ درصد آن محقق نشده و علت این موضوع هم عمدتا بخاطر افزایش مصرف داخلی خانوارها در فصل زمستان بوده است.

انتهای پیام/

https://roydadnaft.ir/7687کپی شد!