توسط مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت انجام شد؛ابلاغ مبالغ ریالی فوق‌العاده ایثارگری ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مبالغ ریالی فوق‌العاده ایثارگری ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مربوط به سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ابلاغ شد.

منبع: نفت آنلاین

https://roydadnaft.ir/7666کپی شد!