دیدار رییس بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان با مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس

در این دیدار طرفین در مورد نحوه مدیریت بیماری کرونا در سطح منطقه، هماهنگی جهت رفع مشکلات بهداشتی و درمانی، کفت و گو کردند.

بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان به عنوان بزرگترین بیمارستان منطقه پارس جنوبی در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا در منطقه قرار دارد.

دیدار مدیر عامل با رییس بیمارستان کنگان 10
دیدار مدیر عامل با رییس بیمارستان کنگان 9
دیدار مدیر عامل با رییس بیمارستان کنگان 5
دیدار مدیر عامل با رییس بیمارستان کنگان 4
دیدار مدیر عامل با رییس بیمارستان کنگان 3
دیدار مدیر عامل با رییس بیمارستان کنگان 2
https://roydadnaft.ir/7614کپی شد!