پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی با توان کامل آماده تولید زمستان هستند

محمود بالنده؛ مدیر تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی در خصوص نحوه کاهش زمان تعمیرات اساسی در این مجتمع گفت: تشکیل شورای راهبری تعمیرات اساسی که نتیجه آن تدوین روش اجرایی تهیه برنامه کلی تعمیرات اساسی مجتمع بوده و ساختار آن به شکلی است که برنامه های پیشنهادی پالایشگاه ها را بصورت بهینه و حداقل اصلاح و به تصویب می رساند، از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

وی افزود: هر ساله تلاش می شود تا انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه ها بر اساس سیاست های واحد بازرسی فنی و براساس برنامه RBI تدوین شده برای پالایشگاه ها صورت می پذیرد و مابقی کارهای مربوطه به تعمیرات در زمان انجام درخواست کارهای بازرسی فنی صورت می پذیرد.

بالنده می گوید: رعایت این موضوع باعث می شود تا هر ۳ سال یکبار در هر یک از پالایشگاه های مجتمع تعمیرات اساسی حذف یا در بازه ای بسیار کوتاه صورت پذیرد. 

وی ادامه داد؛ همچنین تمرکز زمان تعمیرات اساسی بر روی زمان مورد نیاز درخواست کارهای بازرسی فنی بوده و از افزایش زمان تعمیرات اساسی به دلایل درخواست کارهای دیگر جز در موارد استثنا، جلوگیری به عمل می آید.

مدیر تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: تعیین زمان تعمیرات اساسی در سال های اخیر براساس مسیر بحرانی و Job Plan مصوب باعث حذف تعیین زمان های سلیقه ای و غیرکارشناسی گشته و منجر به تعیین مناسب زمان تعمیرات اساسی شده است.

وی افزود: در خصوص تعداد دستور کارها نیز همواره تلاش می شود به منظور کاهش تعمیرات اساسی، کارهای با ریسک کم در خارج از بازه تعمیرات اساسی صورت پذیرد. یا با همکاری واحدهای مهندسی، بهره برداری و تعمیرات اصلاحی در سیستم انجام شود تا برخی از فعالیت ها قابل انجام در بازه خارج از تعمیرات اساسی باشد.

بالنده گفت: تأمین ابزار و ماشین آلات، متریال و نیروی انسانی متخصص و کافی قبل از شروع تعمیرات اساسی و آماده سازی آن برای هر یک از کارها به منظور تسریع در زمان انجام تعمیرات اساسی نیز همواره در دستور کار واحدهای درگیر در تعمیرات اساسی مجتمع بوده است.

به گفته وی؛ فرآیند برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی سال ۹۹ مجتمع، از پاییز سال ۹۸ با برگزاری جلسات هماهنگی بین گروه های مختلف و تصویب برنامه کلان تعمیرات اساسی در شورای طرح تعمیرات اساسی مجتمع، عملیات اجرایی آن از تاریخ ۱۵ اردیبهشت تا ۳۰ مهر برنامه ریزی شد.

بالنده در خصوص برنامه تعمیرات اساسی سال جاری اظهار داشت: پالایشگاه اول از تاریخ ۱۵ اردیبهشت به مدت ۲۸ روز، پالایشگاه نهم از تاریخ ۱۵ اردیبهشت به مدت ۳۲ روز، پالایشگاه هشتم از تاریخ ۱۰ خرداد به مدت ۲۰ روز، پالایشگاه دهم از تاریخ ۳۰ خرداد به مدت ۲۲ روز، پالایشگاه سوم از تاریخ ۱ تیر به مدت ۲۱ روز، پالایشگاه هفتم از تاریخ ۳۰ تیر به مدت ۱۷ روز، پالایشگاه پنجم از تاریخ ۹ مرداد به مدت ۲۲ روز، پالایشگاه دوم از تاریخ یک شهریور به مدت ۱۶ روز، پالایشگاه ششم از تاریخ ۶ مهر به مدت ۱۸ روز، است و فقط از تاریخ ۲۷ مهر به مدت ۴ روز تعمیرات اساسی پالایشگاه چهارم انجام شد.

https://roydadnaft.ir/7604کپی شد!