اجرای پیگرانی هوشمند بیش از هزار کیلومتر خط لوله دریایی پارس جنوبی

سیدمحمد موسوی با اشاره به قابلیت‌های پیگرانی هوشمند خطوط لوله در شناسایی عیب‌های داخلی از جمله شکل‌های مختلف خوردگی، تَرک‌ها و همچنین عیب‌های مکانیکی در طول مسیر خط، اظهار کرد: پروژه پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی پارس جنوبی از اوایل پارسال و به‌منظور تداوم تولید ایمن و پایدار گاز به پالایشگاه‌های خشکی آغاز شد و تا پایان امسال با عملیات پیگیرانی پنج خط لوله ۳۲ اینچ سکوهای گازی ادامه می‌یابد.

وی درباره روند انعقاد و اجرایی شدن این پروژه، گفت: شرح کار پروژه پیگرانی هوشمند به‌منظور بررسی وضع داخلی خطوط ۳۲ اینچ عملیاتی میان سکوهای دریایی و پالایشگاه‌های خشکی، به همراه مبحث ارزیابی ریسک، پس از دو سال رایزنی، مطالعات گسترده و مشاوره با شرکت‌های بین‌المللی، متناسب با شرایط مورد نیاز عملیاتی تدوین و در سال ۱۳۹۷ به یک شرکت ایرانی با مشارکت پیمانکار خارجی واگذار شد.

رئیس بازرسی فنی معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس، شرایط عملیاتی ‌و برنامه زمان‌بندی تعمیرات اساسی سکوها و پالایشگاه‌های گازی را در اجرای این پروژه مؤثر دانست و افزود: با توجه به شرایط حاکم بر پروژه پیگرانی و نیاز به انجام به‌موقع امور پشتیبانی هوایی و دریایی در شرایط جوی متفاوت و همچنین وجود محدودیت زمانی تلاقی با فصول سرد سال، پس از دریافت مجوزهای لازم، ۱۱ رشته خط لوله به طول تقریبی ۱۲۱۰ کیلومتر، مورد پیگرانی هوشمند از نوع MFL-TFI قرار گرفتند.

موسوی به تکمیل پروژه پیگرانی هوشمند خط لوله سکوهای SPD1،SPD11،SPD12B ،SPD15 ،SPD12C و SPD20 تا پایان سال گذشته اشاره کرد و گفت: پس از انجام چند مرحله راستی‌آزمایی، نتایج اصلاح و نهایی شد و مبحث ارزیابی ریسک به‌منظور تعیین میزان عمر باقی‌مانده هر خط با توجه به عیوب موجود و همچنین اولویت‌های تعمیراتی مطابق با شرح کار پیمان، مشخص شدند.

وی تصریح کرد: پس از نهایی شدن گزارش‌های فنی، کارشناسان بخش‌های بازرسی و حفاظت فنی، وضع سلامت خطوط لوله و سازوکارهای مکانیکی و خوردگی مؤثر بر تشکیل خسارت‌ها و عیوب موجود در طول هر یک از این خطوط را بر اساس شرایط بهره‌برداری و فرأیندی موجود بررسی کردند و با توجه به ارزیابی‌های صورت‌گرفته، پیشنهاد انجام تعمیرات ۱۳ مورد عیب ارائه شد.

رئیس بازرسی فنی معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به محدودیت‌های موجود از جمله شیوع ویروس کرونا و تأخیرهای ناخواسته در اجرای پروژه پیگرانی هوشمند، از ادامه این عملیات در خطوط لوله دریایی سکوهای SPD7، SPD3، SPD17A ،SPD6 و SPD16 در سال جاری خبر داد و گفت: روند تولید ایمن و پایدار گاز از پارس جنوبی و بازرسی از تأسیسات بدون وقفه ادامه دارد و مطابق برنامه‌ریزی، عملیات پیگرانی هوشمند با اولویت سکوهای SPD7 و SPD3 در حال انجام است.

https://roydadnaft.ir/7583کپی شد!