برگزاری مسابقات شنای آزاد شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس

این مسابقات روز دوشنبه ۲۸ مهرماه با حضور شناگران شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس در آب های آزاد مهمانسرای پازارگاد و در دو رده سنی زیر ۳۵ و بالای ۳۵ سال و رقابت تیمی و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در آیین برگزاری مسابقات، محمدرضا فدایی رییس ورزش شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد اظهار داشت:« این مسابقات نخستین رقابت های ورزشی گنجانده شده در تقویم سال ۹۹ است.» وی ادامه داد:« متاسفانه به خاطر شیوع ویروس کرونا نتوانستیم در نیمه اول سال اقدام خاصی انجام بدهیم اما تصمیم گرفتیم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی با ورزش برای مبارزه و شکست کرونا گام برداریم .» فدایی تصریح کرد:« با همکاری مسئولین ورزش شرکت های پتروشیمی منطقه سعی خواهیم کرد در رشته‌هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند مسابقات را برگزار کنیم.»

در پایان این رقابت ها نتایج ذیل حاصل شد:

عناوین انفرادی زیر ۳۵ سال :

مقام اول :مهدی صادق زاده پتروشیمی جم

مقام دوم :محمد دیانت شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مقام سوم : محمد حیدری شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مقام چهارم:ایوب آروند ، شرکت پتروشیمی مرجان

مقام پنجم:  مرتضی کوه رو  مرج شرکت پتروشیمی مرجان

عناوین بالای ۳۵ سال :

مقام اول : هادی سرلک ، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مقام دوم : اردوان صادقی پور شرکت پتروشیمی جم

مقام سوم : ناصر مرادی شرکت پتروشیمی جم

مقام چهارم: هوشنگ محمدی، شرکت پتروشیمی مرجان

مقام پنجم: عبدالحمید اوزی، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

مقام ششم: مهدی بهرامی، شرکت پتروشیمی مرجان

 نتایج تیمی:

 مقام اول، شرکت پتروشیمی جم   

مقام دوم، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  

مقام سوم، شرکت پتروشیمی مرجانhttps://roydadnaft.ir/7558کپی شد!