مبلغ هدیه روز زن بانوان صنعت نفت مشخص شد


خانم تندگویان مشاور وزیر نفت در امور بانوان:هفتم اسفندماه امسال مراسم گرامی داشت روز زن و مادر در صنعت نفت با حضور وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت برگزار خواهد شد

برای روز زن امسال همچون پارسال هدیه‌ای مطابق با مصوبه هیات دولت پیش بینی شده است

برای روز زن امسال میزان هدیه حدود ۲۹۹ هزار تومان بوده که در مقایسه با پارسال و مطابق با مصوبات دولت افزایش یافته است

این هدیه همچون راه و روش پارسال به تمامی زنان رسمی و غیر رسمی صنعت نفت پرداخت خواهد شد و روش پرداخت هدیه روز زنان در سال ۹۷ هیچ تفاوتی با سال گذشته نخواهد داشت ضمن آنکه تاکنون مکاتبات شیوه پرداخت هدیه روز زن در سطح وزارت نفت انجام شده است.

https://roydadnaft.ir/748کپی شد!