سرپرست مدیریت کار و خدمات اشتغال پارس جنوبی: فرآیند معرفی کارجویان به شرکت ها مطابق با روال سابق و بر اساس نیاز شرکتها صورت می پذیرد

سرپرست مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی در خصوص مباحث منتشر شده در فضای مجازی درباره نحوه معرفی افراد به شرکتها گفتند فرآیند معرفی کارجویان به شرکت ها مطابق با روال سابق بوده و بر اساس درخواست شرکت ها، نیروهای موردنیاز به شرکت ها معرفی می شوند.

ایشان افزودند در برخی از موارد خود کارجویان اقدام به کاریابی در داخل یک شرکت کرده و برای دریافت معرفی نامه اشتغال به اداره کار و خدمات اشتغال مراجعه می کنند. در این مورد نیز همکاری کامل با کارجویان بومی صورت پذیرفته و نسبت به صدور معرفی نامه اشتغال ایشان اقدام می شود.

ایشان با اشاره به الزام کلیه شرکت های مستقر در محدود منطقه ویژه به جذب هر گونه نیرو از کانال مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه و نیاز به جذب نیرو در برخی از مشاغل که متقاضی بومی آن معمولا وجود ندارد(بعنوان مثال قالب بند، آرماتور بند، کارگران ساختمانی و…)، افزودند آنچه که بعضا مورد اختلاف و اظهار نظر قرار میگیرد صدور مجوز برای اینگونه نفرات است. از آنجا که تسهیل در انجام امور و جلوگیری از توقف پروژه ها برای این مدیریت بسیار حیاتی است، واحد اشتغال پس از حصول اطمینان از عدم استقبال نیروهای بومی، نسبت به تایید نفرات مورد نظر کارفرمایان اقدام میکند که این مورد هم در راستای اجرای کامل بخشنامه های ابلاغی وزارت نفت می باشد.

https://roydadnaft.ir/7452کپی شد!