برگزاری نشست هم اندیشی مدیر کل بازرسی استان بوشهر و مدیران سازمان منطقه ویژه پارس

نشست مشترک اداره کل بازرسی استان بوشهر و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با هدف هم افزایی و هم اندیشی در خصوص همکاری های مشترک با حضور اسحاق شهبازی مدیر کل بازرسی استان ، ایرج خرم دل مدیر عامل و جمعی از مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صبح چهارشنبه(۲۳ مهر ) برگزار شد.

بازرسی 11
بازرسی 10
بازرسی 9
بازرسی 8
بازرسی 7
بازرسی 6
بازرسی 5
بازرسی 4
بازرسی 3
بازرسی 2
بازرسی 1
https://roydadnaft.ir/7431کپی شد!