بهره‌مندی ۱۰۰ درصدی جمعیت شهری عسلویه از گاز طبیعی

مسلم رحمانی گفت: هم‌اکنون هر دو شهر و ۲۱ روستای شهرستان عسلویه از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: برای گازدار شدن شهرها و روستاهای شهرستان عسلویه تاکنون ۳۳۹ کیلومتر شبکه در عسلویه اجرا شده که از این مقدار ۱۰۳ کیلومتر شبکه‌گذاری در شهرها و ۲۳۶ کیلومتر هم در روستاها بوده است و با این مقدار شبکه‌گذاری، ضریب نفوذ گاز شهری به ۱۰۰ درصد و ضریب نفوذ گاز روستایی به ۹۸/۵ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به تعداد انشعاب‌های نصب‌شده در شهرستان عسلویه، اظهار کرد: تاکنون ۸ هزار و ۵۰۴ انشعاب در این شهرستان نصب شده که از این تعداد ۳ هزار و ۴۴۶ انشعاب در روستاها و ۸ هزار و ۵۰۴ انشعاب در شهرها بوده است.

رحمانی تصریح کرد: تعداد مشترکان شهرستان عسلویه، ۸ هزار و ۹۵۳ مشترک است که از این تعداد، ۵ هزار و ۷۹۵ مشترک شهری و  ۳ هزار و ۱۵۸ مشترک روستایی هستند.

https://roydadnaft.ir/7425کپی شد!