در حال حاضر چه تعداد نیروی انسانی در پارس‌جنوبی، پایتخت گاز ایران مشغول فعالیت هستند؟

محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مشتمل بر مناطق پارس یک، پارس ۲ و پارس ۳ است، در منطقه پارس یک حدود ۴۰ هزار و ۶۶۰ نفر مشغول به کار هستند که مشتمل بر پتروشیمی‌ها، گاز و سایر صنایع است.

◀️در منطقه پارس ۲ نیز حدود ۲۰ هزار و ۸۰۰ نفر شاغل هستند که مشتمل بر فازهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۲ و ۲۴ و شرکت پتروپالایش کنگان و سایر شرکت‌هایی است که زیرساخت سیراف و سایر شرکتهایی که در آن منطقه حضور دارند. تعداد فعال در پارس یک و ۲ حدود ۶۱ هزار نفر نیروی کار شاغلان هستند.

https://roydadnaft.ir/741کپی شد!