تغییر مدیریتی در سازمان حراست وزارت نفت؛ سید مهدی میررکنی سرپرست حراست صنعت نفت شد

با حکم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت آقای  سید مهدی میررکنی بعنوان سرپرست حراست وزارت نفت منصوب شد.

پیش از وی حسین حاجی حسینی این مسئولیت را بعهده داشت.

میر رکنی قبلا معاون سازمان حراست نفت و رئیس حراست دانشگاه صنعت نفت بود‌.

وی مدرس دانشکده حسابداری دانشگاه صنعت نفت هم بود.

منبع:نفت‌آنلاین

https://roydadnaft.ir/7371کپی شد!