مجتمع گاز پارس جنوبی قطب تربیت نیروی انسانی در حوزه انرژی

علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در جلسه ای که در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با موضوع توانمندسازی و آموزش مهارتی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل شده بود، گفت: پارس جنوبی پایتخت انرژی کشور است و با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و آمارهای ارائه شده امروز ۷۰ درصد تأمین انرژی کشور از این منطقه تأمین می شود.

وی مجتمع گاز پارس جنوبی را خزانه ملی دانست و اظهار داشت: در عصر مقاومت و تحریم و فشار وقتی این قابلیت نمود پیدا کرده،باعث ایجاد امید برای مردم است و علاوه بر انرژی که موجب تأمین رفاه جامعه می شود، بذر امید نیز در کشور کاشته شده است.

وی با بیان اینکه هر دولتی یک محصول از خود بجای گذاشته است، گفت: شروع کار پارس جنوبی در دولت آقای خاتمی با هدف توسعه و برای احقاق حق ملی ایجاد شد و امروز به این حق دست پیدا کرده ایم.

وی با بیان اینکه در این شرایط تحریم اگر پارس جنوبی نبود،تأمین نیاز انرژی کشور سخت می شد، گفت: برای پیشرفت تنها نباید به توسعه واحدهای صنعتی اکتفا کنیم و توسعه باید همه جانبه باشد.

وی تأکید کرد: امروز مجتمع گاز پارس جنوبی باید مانند یک دانشگاه در صنعت کشور وزن به دست آورد.

هاشمی گفت: عسلویه می تواند قطب تربیت نیرو در زمینه انرژی در کل جهان باشد وقتی جهان به مخازن انرژی ما وابسته است، باید تربیت نیروی انسانی را هم مدنظر قرار دهیم و در واقع در کنار صادرات انرژی صدور نیروی ماهر در این حوزه را نیز در نظر داشته باشیم.

وی افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی نیاز به عالی ترین مرکز آموزش مهارتی دارد. که قطب انرژی منطقه را از نظر تربیت نیروی انسانی عهده دار شود و با یک مدل آموزشی متفاوت تربیت نیروی انسانی را انجام دهد و در این صورت است که می تواند نیروی متخصص به تمام دنیا صادر کرد.

وی با بیان اینکه در منطقه پارس جنوبی مرکز تربیت مربی انرژی کشور پایه گذاری شده است، اظهار داشت: از امروز دپارتمان ملی مهارت گازی که در منطقه تعریف شده سپاست را به دپارتمان ملی مهارت انرژی تغییر دهید.

وی در ادامه از مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی با توجه به توان و تخصص فنی آن ها خواستار همکاری در تدوین استانداردهای مورد نیاز و تکمیل مرکز آموزش با اهداف بین المللی و نگاه ملی شد.

https://roydadnaft.ir/7313کپی شد!