تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی درسال جاری به ایستگاه آخر رسید

احمد نصیری، رئیس تعمیرات پالایشگاه شششم گفت: عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی بامشارکت تمامی تیم های عملیاتی پالایشگاهی و پشتیبانی ستادی مطابق با بازبینی آغاز گردید.

رئیس تعمیرات پالایشگاه ششم با اشاره به نقش پررنگ مجتمع گاز پارس جنوبی درتولید گاز و اهمیت این محصول استراتژیک درسبدانرژی کشورگفت :در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت تولید ؛برنامه ریزی انجام تعمیرات اساسی،با تمرکز بر رفع تنگناهای عملیاتی و نیل به اثر بخش بودن قابلیت اطمینان پایدار در دستور کار قرار گرفته است .

نصیری با اشاره به اهمیت کارایی تجهیزات و قابلیت اطمینان آنها در استمرار تولید پایدار گاز اشاره کرد عنوان داشت:در تعمیرات اساسی جاری با انجام تعویض مولکولارسیو جاذب‌های ردیف ۴ گازی، تعویض فیلترهای کوالیسر، بازرسی تجهیزات اصلی؛ شستشوی تانک و مسیر امین،کالیبراسیون شیرهای ایمنی و تعمیر شیرالات معیوب،رفع عیب و راه اندازی پکیج‌های واحد ۱۳۲ به جا مانده از طرح،انجام اصلاحات لازم بر روی سیستم نمونه گیری آنالایزرها و راه اندازی آنها،علاوه بر رفع موانع تولید پایدار در فصل زمستان؛گامی موثر در راستای بهبود شاخصهای استراتژیک نیز برداشته می‌شود.

وی درپایان با تاکید بر ضرورت تکیه برتوان شرکت‌های داخلی درشرایط کنونی گفت:تهدیدها ومحدودیت‌های ناشی از تحریم یک فرصت استثنایی برای کارکنان و متخصصان مجتمع می باشد وتوانستیم باتکیه برظرفیت شرکت های داخلی وگسترش همکاری های دوطرفه،نسبت به تامین قطعات وتجهیزات موردنیاز خوددرتعمیرات اساسی اقدام نماییم. 

https://roydadnaft.ir/7267کپی شد!