با کسب عنوان ” حراست برتر”؛ حراست مجتمع گاز پارس جنوبی در بین حراست های شرکت ملی گاز ایران خوش درخشید

سید مهران پیرایش؛ رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران با اهداء لوح، حراست مجتمع گاز پارس جنوبی را بعنوان ” حراست برتر”سال ۹۸ در بین تمامی حراست های شرکت ملی گاز معرفی نمود. 

متن لوح تقدیر به شرح ذیل می باشد.

1
https://roydadnaft.ir/7252کپی شد!