تبریک و تقدیر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از پتروشیمی فجر

جعفر ربیعی مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تمدید اعتبار گواهینامه استاندارد آزمایشگاهی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را به مدیرعامل و کارکنان پتروشیمی فجر تبریک گفت و از این دستاورد تقدیر کرد.

به دلیل جایگاه استراتژیک این شرکت به عنوان تامین کننده یوتیلیتی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه و لزوم کنترل دقت و صحت آزمایش های انجام شده بر روی محصولات ارائه شده به مشتریان دریافت و حفظ استاندارد ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

با انجام اقدامات پیوسته چند ساله کارکنان آزمایشگاه و پشتیبانی سیاستهای کلان شرکت پتروشیمی فجر، این استاندارد استقرار یافته و کوشش در جهت حفظ آن منجر به تمدید اعتبار استاندارد گردید که این موفقیت، زمینه ساز رضایت شرکت های مستقر در منطقه ویژه و مجموعه هلدینگ خلیج فارس است.

دریافت این استاندارد به این معنی است که آزمایشگاه ضمن دارابودن صلاحیت فنی تولید نتایج معتبر ، یک سیستم مدیریت را به کار گرفته و پایش می کند.

https://roydadnaft.ir/723کپی شد!