تکریم آتش نشانان سازمان منطقه ویژه پارس

ایرج خرم‌دل، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس، صبح امروز ۷ مهرماه، همزمان با روز آتش نشانی و خدمات ایمنی با حضور در ایستگاه‌های ۱و ۳ آتش نشانی سازمان منطقه ویژه پارس از آتش نشانان این سازمان تشکر و قدردانی کرد.

تکریم از آتش نشانان سازمان 14
تکریم از آتش نشانان سازمان 9
تکریم از آتش نشانان سازمان 8
تکریم از آتش نشانان سازمان 6
تکریم از آتش نشانان سازمان 4
تکریم از آتش نشانان سازمان 16
تکریم از آتش نشانان سازمان 15
تکریم از آتش نشانان سازمان 13
تکریم از آتش نشانان سازمان 12
تکریم از آتش نشانان سازمان 11
تکریم از آتش نشانان سازمان 10
تکریم از آتش نشانان سازمان 2
تکریم از آتش نشانان سازمان 1
https://roydadnaft.ir/7214کپی شد!