عملیات تعویض غربالگرهای مولکولی جاذب مرکاپتان تصفیه گاز پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت

عباس خواجه؛ سرپرست واحد پالایش پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن این مطلب عنوان داشت: عملیات تعویض غربالگرهای مولکولی جاذب مرکاپتان در ردیف اول تصفیه گاز با بهره مندی از توان علمی و فنی کارکنان پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی پس از ۴۵ روز تلاش بی وقفه و در راستای تولید پایدار و با کیفیت گاز با موفقیت اجرا شد.

وی در ادامه افزود: جاذب های ذکر شده که تا چند سال قبل از تولیدکنندگان خارجی تامین می شد با حمایتهای انجام شده از شرکت های داخلی،این غربالگرها کاملا بومی سازی شده و تولید کنندگان مختلف داخلی امکان تامین Molecular Sieve را دارند .

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل با اشاره به دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ این ﭘﺮوژه خاطرنشان کرد: کاهش فلرینگ، تولید پایدار گاز و اجرای تعویض آنلاین بسترها از مهمترین دستاوردهای این عملیات موفقیت آمیز بود هاست.

وی یاداور شد: یکی دیگر از ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽدر هزینه های عملیاتی و پشتیبانی و استفاده از نیروها و امکانات داخلی پالایشگاه می باشد.

عباس خواجه در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ: خوشبختانه با تمهیدات و ارزیابی ریسک انجام شده و رعایت دستورالعمل های ایمنی، زیست محیطی و پروتکل های مربوط به بیماری کووید ۱۹ این عملیات در شرایط “کاملا ایمن و بدون هیچ حادثه” انجام شد. 

https://roydadnaft.ir/7189کپی شد!