رئیس HSE مجتمع گاز پارس جنوبی:عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه ششم از ۳۱ شهریور آغاز می شود

محمد مسعودنیا؛ رئیس HSE مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه با رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی تعمیرات اساسی پالایشگاه های پارس جنوبی در شرایط ایمن در حال انجام است؛ گفت: تعمیرات اساسی پالایشگاه های اول، دوم، سوم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، دهم با موفقیت و بدون هیچ گونه حادثه ی ناتوان کننده تمام شده است.

وی با بیان اینکه در پالایشگاه چهارم در ۳ مقطع چند کار تعمیراتی صورت گرفته و هم اکنون بخش پایانی در حال انجام است، اظهار داشت: مطابق برنامه، تعمیرات اساسی پالایشگاه ششم نیز از ۳۱ شهریور آغاز می شود و پس از آن تعمیرات اساسی امسال مجتمع گاز پارس جنوبی پایان می یابد.

مسعودنیا افزود: با توجه به حساسیت تعمیرات و شیوع ویروس کرونا تعمیرات مطابق برنامه انجام شده است و با پایان تعمیرات کلیه پالایشگاه های مجتمع برای تولید با ظرفیت کامل در زمستان آماده خواهند بود.

وی با بیان اینکه کرونا در مجتمع در سطوح سبز و زرد در دوره تعمیرات اساسی کنترل شد، گفت: این دستاورد نتیجه پایش ها و کنترل مستمر و اجرای پروتکل های بهداشتی در سطح مجتمع است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به انجام اموزش ها و اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از این ویروس منحوس خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش تمامی کارکنان و متخصصان در واحد های ایمنی و بهداشت تمامی پالایشگاه ها آموزش های لازم و اقدامات موثر در این خصوص انجام شده و امیدواریم با اجرای دقیق مسائل بهداشتی این دوران سخت با سلامتی کامل تمامی نیروهای پرتلاش مجتمع سپری کنیم. 

https://roydadnaft.ir/7102کپی شد!