همسو با واکنش سریع در برابر تهدیدات سایبری؛ دومین ERC پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت اجرا شد

در راستای آمادگی تولید پایدار و مدیریت در زمان شرایط اضطراری، دومینERC پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی درسال جاری با موضوع واکنش سریع در برابر تهدیدات سایبری، با هدف سنجش عملکرد و مهارت در بکارگیری به موقع تجهیزات و سرعت عمل تیم های خاص واکنش در شرایط اضطراری ، در پالایشگاه چهارم برنامه ریزی و اجرا گردید.

سعید ساداتی رئیس واحدHSE پالایشگاه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت:با توجه به رسالت پالایشگاه چهارم و حفظ تولید حداکثری در هر شرایط زمانی و با عنایت به اهمیت پدافند سایبری و با در نظر گرفتن همه گیری ویروس کرونا و به منظور ارتقای سطح امادگی تیم های واکنش در شرایط اضطراری تحت هر شرایطی,تمرین مدیریت شرایط اضطراری با موفقیت انجام شد.

وی در ادامه گفت: با سنجش عملکرد و مهارت در به کارگیری بموقع تجهیزات و راه اندازی مجدد پالایشگاه و همچنین سرعت عمل اعضاء تیم واکنش سریع تهدیدات سایبری در پالایشگاه چهارم این مهم به سرانجام رسید.

ساداتی ادامه داد: این تمرین با حضور ارزیابان / کارشناسان و مهمانان سازمان پدافند غیرعامل کشور ، پدافند غیر عامل وزارت نفت ، شرکت ملی گاز ایران، رئیس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران مجتمع و مسئولان و کارشناسان اداره ابزاردقیق ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی در پالایشگاه چهارم برگزار گردید، کارشناسان/ مهمانان از منظر پدافند غیر عامل به بیان دیدگاههای خود نسبت به فرایند اجرای تمرین ، نقاط قوت و قابل بهبود در سطح مجتمع پیشنهاداتی ارائه نمودند.

وی در ادامه عنوان داشت: در سال جاری چهار تمرین شرایط اضطراری (ERC) در سطح پالایشگاه برنامه ریزی گردیده که پس از تهیه و تنظیم سناریو مربوطه در کارگروه های تخصصی با هدف ارتقای سطح آمادگی کلیه واحد های عملیاتی و پشتیبانی اجرایی می گردد.

گفتنی است در پایان تمرین اعضاء هسته مدیریت شرایط اضطراری پالایشگاه به همراه مدعوین ضمن بازدید از اتاق کنترل پالایشگاه و شرکت در جلسه پایانی ، نسبت به تصویب پیشنهادات و تعریف اقدامات اصلاحی نقاط قابل بهبود اقدام نمودند.

وی در پایان از کلیه گروه‌های شرکت کننده در تمرین مدیریت شرایط اضطراری به ویژه نیروهای بهره برداری ،بسیج،تعمیرات، ابزار دقیق، حراست،پشتیبانی، ICT و ایمنی و آتش نشانی تقدیر و تشکر نمود.


1
1

https://roydadnaft.ir/7099کپی شد!