امکان رشد قیمت کالا بیش از رشد قیمت دلار

محمد حسین ادیبواردات منوط به ثبت سفارش است و بدون ثبت سفارش امکان واردات وجود ندارد .ثبت سفارش در حدی انجام میشود که ماهانه یک میلیارد دلار تقاصا برای دلار نیمایی ایجاد شود

به بسیاری از کالاها اجازه ثبت سفارش داده نمیشود

وقتی بسیاری از کالاها ثبت سفارش نمیشوند در عمل وارد نمیشود

با کاهش ثبت سفارش قاعدتا باید کالاهای وارداتی بیش از دلار ،، افزایش قیمت می یافت اما این پدیده اتفاق نیفتاده است به دو دلیل :

الف – کاهش مصرف کالاهای وارداتی با نرخ دلار آزاد معادل ١٠ درصد سال ٩۶ ، یعنی مصرف ٩٠ درصد کاهش یافته است

ب – داشتن موجودی کالای خارجی بالا در داخل در بخش عمده فروش و خرده فروش ، احتمالا عمده فروشان معادل چهار ماه فروش و خرده فروشان نیز کم و زیاد در همین حد موجودی کالا داشتند

نتیجه گیری:
موجودی کالاهای وارداتی در داخل رو به کاهش است و در صورتی که در آینده ، واردات در سطح موجود باشد ، افرایش قیمت کالا ، بیش از افزایش نرح ارز خواهد بود

اگر سفته بازی از ارز به سمت کالا حرکت کند بازار وارد فاز جدیدی میشود

تصمیمات جدید اقتصادی در سطح کلان ممکن است به سادگی ، این روند را دچار نوسان کند ، امکان اخذ تصمیم های جدید و دستورالعمل های تازه که بر روند قیمت ها موثر باشد وجود دارد.

https://roydadnaft.ir/705کپی شد!