مصدوم شدن دو نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

در اطلاعیه شرکت ملی حفاری ایران با سه روز تاخیر منتشر شد، آمده است که این حادثه سه‌شنبه هجدهم شهریور و «در موقعیت عملیاتی استقرار دکل۵۶ فتح در منطقه تنگ بیجار ایلام» رخ داد که طی آن دو نفر از کارکنان عملیاتی این دکل مجروح شدند. 

شرکت ملی حفاری ایران بدون اشاره به جزییات و ماهیت «حادئه» رخ داده در این دکل حفاری، عنوان شده که این حادثه حدود ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه در موقعیت عملیاتی استقرار دکل ۵۶ فتح در منطقه تنگ بیجار استان ایلام رخ داد و بر اثر آن کریم سخیری، سکوبان دستگاه به‌شدت از ناحیه دست[قطع دست] آسیب دید و همکار دیگرش نیز به‌طور جزیی دچار آسیب‌دیدگی شد.»

در اطلاعیه این شرکت با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در نخستین لحظات از بروز حادثه مطلع شده بود، تاکید شده حق پیگرد «انتشار برخی نظرات غیرمستند در این رابطه در فضای مجازی» را برای خود محفوظ می‌داند.

 دکل۵۶ فتح نخستین دکل حفاری سنگین خشکی شرکت ملی حفاری ایران است که دو سال قبل نوسازی و تعمیرات اساسی آن انجام شده است.

https://roydadnaft.ir/7028کپی شد!