بنیاد مستضعفان وارد توسعه میادین نفتی شد/ عقد قرارداد توسعه مارون ۱و ۴

جواد اوجی گفت: طی هفته های گذشته، قرارداد توسعه میدان نفتی مارون ۱ و ۴ با حضور وزیر نفت به امضا رسید که بر اساس این قرارداد، ۲ شرکت حفاری شمال و پایندان از زیرمجموعه های هلدینگ انرژی گستر سینا وابسته به بنیاد مستضعفان، حفاری و تعمیرات تعدادی از چاه های این میدان نفتی را عهده دار شد.

مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده، حفاری ۱۰ حلقه چاه و تعمیر ۸ حلقه دیگر در این میادین نفتی و همچنین احداث تاسیسات سطح الرضی، خطوط لوله، تصفیه خانه آب و نمک زدایی جزء مواردی است که به این ۲ شرکت واگذار شده است.

وی ادامه داد: حضور شرکت های این هلدینگ در این پروژه، نخستین اقدام بنیاد مستضعفان در توسعه میادین نفتی است.

به گفته اوجی طول مدت این قرارداد ۲۴ ماه است و فعالیت های اجرایی در این میادین نفتی از بیش از یک ماه گذشته آغاز شده است.

https://roydadnaft.ir/7005کپی شد!