قرار شد ترمیم مزد در جلسه بعدی شورایعالی کار مطرح شود/ گروه کارگری لزوم افزایش دستمزد را پیش کشید

شب گذشته (هجدهم شهریور) جلسه شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد؛ اما علیرغم وعده‌های رئیس سازمان بازرسی کشور و اظهارات پیشین نمایندگان کارگری که موضوع ترمیم مزد طرح خواهد شد، در جلسه شب گذشته هیچ مذاکره‌ای در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران یا جبران قدرت خرید از دست رفته‌ی آنها صورت نگرفت.

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: گروه کارگری موضوع لزوم ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید کارگران را پیش کشید و مطرح کرد اما چون در دستور کار جلسه روز گذشته، ترمیم مزد وجود نداشت، قرار شد وزارت کار این موضوع را در دستور کار و برنامه شورایعالی کار قرار دهد.

وی ادامه داد: بنابراین مقرر شد در جلسه بعدی شورایعالی کار این موضوع طرح شود؛ در واقع مقرر شد دستور کار جلسه بعدی شورایعالی کار، همین مضوع ترمیم مزد باشد.

اسدی در ارتباط با زمان برگزاری جلسه بعدی شورایعالی کار و در پاسخ به این سوال که آیا ماه آینده این جلسه برگزار خواهد شد یا نه؛ می‌گوید: امیدواریم ماه بعد جلسه شورایعالی کار برگزار شود؛ براساس الزامات قانون کار نیز بایستی هر ماه یکبار جلسه سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار برگزار شود.

این نماینده کارگری در پایان تاکید می‌کند که «ترمیم مزد» یا «بهبود معیشت کارگران» یک ضرورت عاجل است و بایستی دولت این الزام را به عنوان یک ضرورت بپذیرد؛ کارگران نیازمند بهبود معیشت هستند تا بتوانند کمبودها و خلاهای زندگی خود را تاحدودی برطرف نمایند.

https://roydadnaft.ir/7002کپی شد!