پرداخت کمک معیشت ۸۰۰ هزار تومانی بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت در مهرماه

دومین پرداخت هشتصد هزار تومانی کمک معیشت بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت در سال مالی جاری (۹۹) هفته نخست مهرماه در جیب نقدی کارت رفاهی آنان واریز می‌شود.

نخستین پرداخت ۸۰۰ هزار تومانی سال مالی ۹۹، هفتم تیرماه انجام شد. پرداخت‌های معیشتی امسال نسبت به سال گذشته در هر نوبت ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. 

https://roydadnaft.ir/6949کپی شد!