کمیته مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه پارس تشکیل می‌شود

ایرج خرمدل مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در جلسه مسئولیت اجتماعی این سازمان گفت: بر اساس ابلاغ آیین نامه تکلیفی وزارت نفت، کلیه فعالیت‌های شرکت‌های منطقه پارس جنوبی در حوزه مسئولیت اجتماعی باید از طریق سازمان منطقه ویژه پارس سازماندهی شود و در چارچوب این ابلاغیه، کمیته مشترک مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه پارس با حضور شرکت‌های مستقر در این منطقه تشکیل خواهد شد.

خرمدل افزود: عمده فعالیت‌های این کمیته در زمینه اولویت بندی فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و رفاهی در شهرها و روستاهای منطقه ویژه پارس خواهد بود.

وی ادامه داد: فرآیند شفاف این کمیته  بر اساس نظرات همه شرکت‌ها تدوین خواهد شد و در قالب آن اولویت‌های عملکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی در چارچوب برنامه تکلیفی وزارت نفت اجرا و گزارش‌های مربوطه به صورت GRI به وزارت نفت ارسال خواهد شد.

کمیته مسئولیت اجتماعی 3
https://roydadnaft.ir/6916کپی شد!