دولت با افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران موافقت کرد

هیأت وزیران در نشست امروز (چهارشنبه، پنجم شهریورماه) که به ریاست دکتر حسن روحانی برگزار شد، با افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، سرمایه شرکت ملی نفت ایران تا سقف مبلغ یک میلیارد و ٣٠۵ میلیون و ۴٢٧ هزار و ۴٨٠ میلیون ریال منقسم به ١٣٠ میلیون و ۵۴٢ هزار و ٧۴٨ سهم ١٠ میلیون ریالی افزایش خواهد یافت.

در نشست امروز همچنین با تصویب دولت اعتبار لازم برای تعدادی از طرح‌های زیربنایی در استان بوشهر اختصاص یافت که بر این اساس، مبلغ ١٣٠ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای احداث مسیر جایگزین به‌عنوان خروجی اضطراری شهر بوشهر اختصاص داده شد.

https://roydadnaft.ir/6838کپی شد!