اجرای نظام طبقه‌بندی مشاغل نیروهای پیمانکاری صنعت نفت ابلاغ شد

در ابلاغیه بیژن زنگنه آمده است:

«پیرو بخشنامه شماره ۸۱۷-۲۰/۲ مورخ ۹۸.۱۲.۱۴ و نظر به تأِید طرح طبقه‌بندی مشاغل نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر/ غیرپروژه‌ای (شامل مشاغل استاندارد، گروه‌بندی آنها، جدول مزدی، جدول پایه سنوات و فوق‌العاده‌های مربوط) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضرورت دارد هر یک از چهار شرکت اصلی با نظارت آن معاونت نسبت به انتخاب مشاور واجد شرایط و دارای تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل کمیته طبقه‌بندی مشاغل به‌منظور تأیید طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تمامی کارگاه‌های تابعه آن شرکت اصلی و در چارچوب طرح مصوب، اقدامات لازم را به عمل آورده و نتایج حاصله حداکثر تا تاریخ ۹۹.۶.۲۰ به آن معاونت گزارش شود.

ضمناً براساس بند «ب» بخشنامه یادشده، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان به مشمولین آن بخشنامه با پرداخت ۸۰ درصد مبلغ سرانه حق بیمه (نیروهای پیمانکاری و افراد تحت تکفل) توسط کارفرما و تقبل ۲۰ درصد آن توسط نیروهای پیمانکاری نیز پیگیری و گزارش اقدامات آن ارائه شود».

https://roydadnaft.ir/6835کپی شد!