تثبیت اضافات حقوق کارمندان قرارداد مدت موقت در سال ۹۹/ کمک‌هزینه مسکن افزایش یافت

در ابلاغیه بیژن زنگنه آمده است:

«با عنایت به مصوبه مورخ ۹۹.۵.۷ شورای حقوق و دستمزد و تصمیم بر پرداخت اضافات شایستگی نظام ارزیابی عملکرد کارمندان رسمی با رعایت بودجه متوسط ده درصد (۱۰ درصد) برای سال ۹۹ و نیز پیرو اعمال علی‌الحساب هشت (۸) درصد اضافات حقوق برای کارمندان قراردادی مدت موقت، لازم است اضافات حقوق موصوف به میزان ده (۱۰) درصد و به صورت قطعی از تاریخ ۹۹.۱.۱ تحت اقدام قرار گیرد.

همچنین با توجه به تعیین تکلیف اضافات حقوق کارمندان رسمی و قراردادی مدت موقت، ضرورت دارد  اقدامات لازم در خصوص تعیین مزایای مربوط به کارمندان قراردادی مدت موقت (علی‌الحساب کمک رفاهی، متمم کمک رفاهی و ایاب و ذهاب) و نیز تعیین مبلغ “تفاوت تطبیق” کارمندان قراردادی مدت موقت شاغل در مشاغل اصلی تخصصی تا پایان شهریورماه انجام و از ۹۹.۱.۱ به اجرا گذارده شود».

* کمک‌هزینه مسکن کارکنان قراردادی مدت‌موقت افزایش یافت

به دنبال افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در هیئت وزیران به مبلغ ۳ میلیون ریال، با تأکید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، این افزایش کمک‌هزینه به کارکنان قراردادی مدت موقت وزارت نفت نیز تعلق می‌گیرد.

پس از تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار طبق مصوبه هیئت وزیران به میزان ۳ میلیون ریال، با تأکید فرزین مینو برای اقدام به‌موقع در ابلاغ ضوابط، این مبلغ طی ابلاغیه اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی، به کارمندان قراردادی مدت موقت صنعت نفت نیز قابل پرداخت شد.

براساس ابلاغیه‌ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، مبلغ کمک هزینه مسکن کارکنان مشمول قانون کار و کارمندان قراردادی مدت موقت از یکم تیرماه امسال ۳ میلیون ریال تعیین شد و قابل پرداخت است.

https://roydadnaft.ir/6832کپی شد!