مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

در حکم بهزاد محمدی به امیر وکیل‌زاده آمده است:

«نظر به تعهد و تجربیات مفید جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می‎شوید.

امید است در سایه عنایت پروردگار یکتا و استفاده حداکثری از توان همکاران محترم در انجام مأموریت‌های محوله به‌منظور تحقق اهداف عالیه شرکت موفق و پیروز باشید.»

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمی جداگانه ضمن قدردانی از زحمات بی‌شائبه و خدمات ارزشمند علی محمد بساق‌زاده، وی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

https://roydadnaft.ir/6815کپی شد!