صدای کاربران/ بلاتکلیفی کارکنان قرارداد مستقیم در خصوص استفاده از بیمه تکمیلی

در رابطه با بیمه تکمیلی درمانی کارکنان مدت موقت،متاسفانه بااینکه ازمهرماه بیمه دانا با وزارت نفت قرار داد بسته،،در دی ماه به کارکنان ابلاغ شد،وبا اینکه بیمه مذکور اعلام کرده با تعدادی از پزشکان متخصص وکلینیکها قرارداد بسته،ولی متاسفانه در هنگام مراجعه به این مطب ها ،پزشکان از لغو قراداد خود با بیمه دانا از خرداد ماه نود وهفت به علت بد حسابی خبر می دهند..وتا این لحظه در رابطه با این موضوع کارکنان مدت موقت در بلاتکلیفی به سر می برند.

https://roydadnaft.ir/678کپی شد!
۱