امضای تفاهمنامه همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه

با توجه به نیاز صنعت به رشته ایمنی و آتش نشانی و بر اساس نظر سنجی از دانش آموزان به پیشنهاد آموزش وپرورش عسلویه و با استقبال سازمان منطقه ویژه اقتصادی و حمایت خرمدل مدیر عامل، جبری رئیس اداره آموزش و پرورش، این تفاهمنامه با حضور شیورانی سرپرست نیروی انسانی سازمان منطقه ویژه، زارعی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش و علیین کارشناس آموزش سازمان در محل دفتر سرپرست نیروی انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به امضاء رسید.

با افتتاح این رشته در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ، حدود ۴۰نفر از هنرجویان در رشته ایمنی و آتش نشانی ادامه تحصیل خواهند کرد.

زارعى معاون توسعه مدیریت وپشتیبانى آموزش وپرورش عسلویه از زحمات مهندس ضرغام رئیس آموزش سازمان منطقه ویژه که همکاری فراوانی در این زمینه داشتند و ابراهیمی کارشناس HSE سازمان تشکر کرد.

https://roydadnaft.ir/6745کپی شد!