افزایش بیش از ۴ برابری ظرفیت تولید نفت در میادین مشترک غرب کارون

به گزارش رویداد نفت از سازمان برنامه و بودجه کشور، در گزارشی که با عنوان خلاصه اهم عملکرد دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم از سوی این سازمان منتشر شده، در فصل اول به مهمترین نتایج و دستاوردهای پروژه های اقتصاد مقاومتی تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخته است.

در بخشی از این گزارش که به افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون اختصاص دارد؛ آمده است: 

میزان تولید نفت خام از میادین مشترک غرب کارون از ۶۸,۴ هزار بشکه در روز درسال ۱۳۹۲ به متوسط ۲۹۶.۷ هزار بشکه در روز در پایان سال ۱۳۹۸رسیده است.

تولید میادین مشترک غرب کارون- هزار بشکه در روز

https://roydadnaft.ir/6730کپی شد!