به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا سرانه ورزش و گردشگری بازنشستگان صنعت نفت نقدی پرداخت می‌شود

سرانه نقدی ورزش و گردشگری بازنشستگان صنعت نفت به مبلغ ۲۳۰ هزار تومان، به زودی هرماه پرداخت می‌شود. 

اعتبار کارت ورزش و بودجه گردشگری به‌منظور توزیع عادلانه میان بازنشستگان صنعت نفت در شرایط ناشی از شیوع کرونا، به پیشنهاد صندوق‌ها و تصویب هیات‌رئیسه تبدیل به سرانه نقدی شد.

بر این اساس، طرح مذکور از ابتدای سال مالی ۱۳۹۹ صندوق‌ها ( خردادماه) آغاز و تا زمان عادی شدن شرایط ناشی از بیماری کرونا فعال خواهد بود، بازگشت به نظام اعتبار ورزشی و توزیع بودجه گردشگری با تصویب مجدد هیات رئیسه امکان‌پذیر خواهد بود.

در نخستین مرحله پرداختی، جمع مبالغ سه ماه خرداد، تیر و مرداد سال مالی ۹۹ محاسبه و در جیب نقدی کارت‌رفاهی واریز خواهد شد. از این رو، تا عادی شدن شرایط ناشی از شیوع کرونا، هر ماه مبلغ ۲۳۰ هزار تومان سرانه ورزشی و گردشگری واریز خواهد شد. 

برای بازماندگان نیز مانند سایر پرداختی‌ها به تناسب سهم اقدام خواهد شد.

برنامه یادشده بر پایه گزارش بخش‌های تخصصی صندوق‌ها تدوین شده است و ارتباطی با مطالب تبلیغاتی منتشر شده در فضای مجازی ندارد.

https://roydadnaft.ir/6727کپی شد!