زنگنه: قراردادهای مهمی با E&Pهای ایرانی امضا می‌شود/ برخی از پیمانکاران قیمت‌های انتحاری پیشنهاد می‌دهند

بیژن نامدار زنگنه در مراسم امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید اظهار داشت:‌ در نفت این اجماع وجود دارد که رکن اصلی فعالیت فنی بالادست افزایش ضریب بازیافت از مخازن متناسب با طبیعت هر مخزن است. به عبارت دیگر بازیافت مهمترین اقدام مهندسی در بالادست نفت که در طول زمان بهبود یافته و امری مستمر، دینامیک و نیازمند کار فناورانه است.

وی افزود: افزایش بازیافت اگر مهم‌تر از برداشت از میادین مشترک نباشد هم‌سطح آن است، یک درصد افزایش بازیافت یعنی هفت میلیارد بشکه نفت اضافه می‌شود که ۳۰۰ میلیارد دلار برای کشور ثروت‌زایی خواهد شد.

وزیر نفت با بیان اینکه ارکان کار افزایش بازیافت به طور مداوم پیگیری و در سطح پژوهش و دانشگاهی کار اجرا می‌شود، تصریح کرد: توسعه فناوری چه در حوزه خدمات و چه در حوزه E&P موتور محرک بخش عملیات است گرچه در رقابت موتور اصلی است. اگر رقابت باشد کیفیت بالاتر و قیمت کمتر می‌شود و اگر شرکتی در رقابت پیروز نشود به معنای نابودی آن است زیرا بازار رحم نمی‌کند، بنابراین برای بقا باید رقابت صورت گیرد و برای رقابت توسعه تکنولوژی قیمت پایین و کیفیت بالا برود.

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های نفتی عمدتا با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای توسعه تکنولوژی همکاری می‌کنند که قررادادهایی که در این زمینه منعقد می‌شود قابل قبول است و قرار بر این است که ادامه یابد.

زنگنه با بیان اینکه طی هفته‌های آینده شاهد قراردادهای جدید با دانشگاه‌ها خواهیم بود، خاطرنشان کرد: اویل کمپانی و شرکت‌های E&P باید تقویت شوند چرا که رکن اصلی افزایش بازیافت نفت هم هستند.

وی با تاکید بر اینکه برای طرح‌های بالادست باید از تجریه‌های بین المللی استفاده کنیم گفت: نباید بگوییم که با دنیا فرق داریم مثلا کرونا همه دنیا را به یک شکل مبتلا و یا از بین می‌رود، واکسن آن هم برای تمام دنیا تاثیرگذار است. صنعت نفت نیز به همین شکل است ما باید از تجربه جهان استفاده کنیم. روش‌های گذشته قراردادی ما ابتدایی بود بعد از آن بیع متقابل شد که البته هنوز هم از آن استفاده می‌کنیم. روش بعدی IPC که همان بیع متقابل و واگذاری به پیمانکار بوده در واقع جان‌مایه کار واگذاری مسئولیت عملکرد میدان به پیمانکار است. اگر پیمانکار در عملکرد موفق عمل نکند در بازپرداخت و سود تاثیرگذار خواهد بود. ما این روش را برای پیمانکاران خارجی و هم پیمانکاران ایرانی توانمند دنبال می‌کنیم.

وزیر نفت با بیان اینکه طی چند ماه آینده مجموعه قراردادهای مهم و جدیدی با E&Pهای ایرانی امضا می‌شود خاطرنشان کرد: این قراردادها تحول مهمی خواهد بود باید گفت شرکت‌های E&P  برای کشور بسیار بااهمیت هستند نمی‌توان کشوری با سابقه ۱۱۰ سال نفت بود اما سابقه یک شرکت E&P نداشته باشیم.

وی یادآور شد: روش توسعه میادین نفت و آنچه که امروز در قراردادها انجام می‌شود به این شکل است که مسئولیت عملکرد مخزن متوجه پیمانکار خواهد بود ضمن اینکه عملیات به صورت یکپارچه انجام می‌شود ابتدا ۲۰ درصد هزینه به عهده پیمانکار بود که به دلیل شرایط سخت پاندومی منتفی شد.

وی ادامه داد: در این پروژه‌ها بعضا پیمانکارانی بودند که قیمت‌های انتحاری پیشنهاد می‌کردند که بسیار بی‌ربط بود اما ما با این پیمانکاران ادامه همکاری ندادیم.

وی با بیان اینکه ما از همه روش‌ها از جمله EPC بیع متقابل و IPC به جز امانی برای توسعه میادین استفاده می‌کنیم گفت: در قراردادهای امروز امکان بهره‌گیری از بازار سرمایه یک مزیت است.

وی ادامه داد: اگر طرح‌های افزایش بازیافت اجرایی نمی‌شد  کار نفت در میادین در حال بهره‌برداری متوقف می‌شد اما با این کار دکل‌ها فعال است و بسیاری نیز در پروژه‌ها مشغول به کار هستند.

https://roydadnaft.ir/6718کپی شد!