مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی: افزایش ۲ درصدی تولید گاز فازهای ۲ و ۳

حسین باغبان، مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه خوراک دریافتی فازهای ۲ و ۳ افزایش یافته است؛ اظهار داشت: تا پایان سال گذشته میزان تولید پالایشگاه دوم حدود ۱۲۵ درصد میزان طراحی بوده است.

وی اظهار داشت: با این حال در سال جاری نیز با توجه به افزایش ۲ درصدی خوراک دریافتی از فازهای ۶ و ۷ و ۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل گاز تولیدی نیز ۲ درصد افزایش یافته است.

باغبان گفت: کاهش توقفات واحدهای فرآیندی و بهبود شرایط فرآیندی نیز با توجه به اهداف موجود در راستای افزایش تولید در دستور کار است.

وی انجام تعمیرات به موقع و محقق شدن تمام برنامه‌های تعمیراتی را نیز از جمله فعالیت‌های مهم در سال جاری در راستای پایداری تولید در فازهای ۲ و ۳ عنوان کرد و اظهار داشت: برای تحقق این موضوع نیز برنامه‌ریزی مناسب صورت گرفته و در دستور کار است.

https://roydadnaft.ir/6704کپی شد!